طراحی دفتر کار لینکدین، شعبه‌ی پاریس

معلومات کلیشرکت طراح: ایلپریسماکارفرما: لینکدینمتراژ: ۳۰۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۶مکان: پاریس، فرانسه

تو این سرنوشت از آشنایی با مدل سازی و دکوراسیون شرکت‌های مطرح دنیا به سراغ دفتر کار لیندکین داخل پاریس، پایتخت فرانسه رفته‌ایم. لینکدین، به‌عنوان مطرح‌ترین جامعه‌ی مجازی مناسب برای کسب‌وکار شناخته می‌شود.

این همدستی داخل سال ۲۰۱۶ توسط مایکروسافت به نرخ ۲۶.۴ میلیارد دلار خریداری شد؛ اما در این مقاله به تعاقب توضیح داخل مورد لینکدین و فعالیت‌هایش نیستیم بلکه می‌خواهیم در مورد دکوراسیون یکی از دفترهای لینکدین که در پاریس واقع شده است، اندکی صحبت کنیم.

در سال ۲۰۱۶ طراحی دکوراسیون تویی دفتر کار پاریس به شرکتی به معروفیت ایلپریسما واگذار شد. این دکه از متراژ ۳۰۰۰ متر مربع روزی می‌برد. ایلپریسما درون نقشه کشی دفتر کار لینکدین سعی کرده است تا فضا و اکوسیستمی برای بهترین بهره‌وری و بالاتر بردن عملکرد کارکنانش بسازد.

لینکدین از ایلپریسما خواسته است تا فضایی را نقشه کشی بطی ء که بتواند اهمیت هر یک از اعضای مجموعه را علامت داده و همدلی، تعامل و سرسپردگی میان اعضا را اضافه دهد. درواقع اکوسیستمی که داخل این مجموعه به کار رفته است، کمک می‌کند تا از مهارت هریک از کارکنان برای بزمین نشستن به بهترین حاصل استعمال شود.

ایلپریسما تلاش کرده است تا اکوسیستم و فضایی که لینکدین التماس کرده است در تمام قسمت‌های ساختمان دفتر فقره حس شود. با بی آرامی نگاهی به تصاویر گرفته شده از دفتر امر لینکدین در پاریس می‌اندازیم.

بیشتر بخوانید:هوا کار باز ارتباط و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می‌کندآینده محیط‌های کاری چگونه است؟زیباترین دفاتر کاری گیتی در سال ۲۰۱۸طراحی دفتر کار Slack؛ تورنتوطراحی دفتر حکم ادوبی؛ لندن