نقشه کشی دفتر حکم KMAG، شعبه لیوبلیانا اسلوونی

اطلاعات کلیشرکت طراح: Krageljکارفرما: KMAGمتراژ: ۱۱۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۵مکان: لیوبلیانا، اسلوونی

KMAG نام شرکتی است که داخل زمینه ی بیع موتور فعالیت می کند. کمپانی سابق الذکر شعباتی درون کشورهایی همانند اسلوونی، کرواسی، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو، آلبانی و ایتالیا دارد. KMAG درون سال ۲۰۱۵ بازطراحی شعبه ی لیوبلیانا، اسلوونی را به شرکتی به نام Kragelj سپرده است. مساحت این دفتر حکم ۱۱۰۰ متر مربع است.

تو شعبه ی لیوبلیانا برای هر دپارتمان، محیط کار مستقلی تو نظر گرفته شده بود. همین حکم باعث می شد کارمندان به ندرت با همکارانشان تو دپارتمان های دیگر دیدار داشته باشند. درواقع تعامل میان کارمندان دپارتمان های مختلف بسیار کمینه وجود.

با وجود اینکه کارمندان داخل یک مسکن کار می کردند، محیط کارشان در طبقات مختلف بود. همین امر باعث شده وجود برای ارتباط با یکدیگر از ایمیل خواه پیام رسان استفاده کنند. مدیران KMAG برای رفع این مشکل تو سال ۲۰۱۵ از شرکت Kragelj درخواست کردند شعبه ی لیوبلیانا را بازطراحی کند؛ زیرا به این نتیجه رسیده بودند که هرچه تعامل درون میان کارمندان بیشتر باشد، راندمان کاری و میزان سرسپردگی میان آن ها افزایش خواهد یافت.

Kragelj طولانی جزء ها را بوسیله یک طبقه آورده است. مدخل های مرتبط در کنار یکدیگر راحتی گرفته اند و از میزهای کوچک تازگی همچنین استفاده شده است. این فقره باعث شده است فضایی برای فعالیت های گروهی ایجاد شود و همچنین بخش های مانند حجره بازدید و حجره استراحت به مجموعه تکثیر شود. داخل امتداد نگاهی به تصاویر گرفته شده از دکه فقره KMAG خواهیم انداخت.

بیشتر بخوانید:محیط کار باز ارتباط و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می کندآینده فضا های کاری چگونه است؟زیباترین دفاتر کاری گیتی در سال ۲۰۱۸طراحی دکه کار Slack؛ تورنتوطراحی دکه کار ادوبی؛ لندن