نقشه کشی دفتر کار لینکدین، شعبه ی پاریس

اطلاعات کلیشرکت طراح: ایلپریسماکارفرما: لینکدینمتراژ: ۳۰۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۶مکان: پاریس، فرانسه

در این تقدیر از آشنایی با مدل سازی و دکوراسیون شرکت های مطرح دنیا بوسیله سراغ دفتر امر لیندکین داخل پاریس، پایتخت فرانسه رفته ایم. لینکدین، به عنوان مطرح ترین اجتماع ی مجازی کم ارزش برای تصرف وکار شناخته می شود.

این همدستی تو سال ۲۰۱۶ توسط مایکروسافت بوسیله ارج ۲۶.۴ میلیارد دلار خریداری شد؛ ولی درون این مقاله به متعاقب تشریح درون تک لینکدین و فعالیت هایش نیستیم بلکه می خواهیم در تک دکوراسیون یکی از دفترهای لینکدین که در پاریس واقع شده است، بخشی مصاحبت کنیم.

داخل سال ۲۰۱۶ طراحی دکوراسیون تویی دفتر فقره پاریس به شرکتی بوسیله اشتهار ایلپریسما واگذار شد. این دکه از متراژ ۳۰۰۰ متر مربع بهره می سرما. ایلپریسما داخل مدل سازی دفتر کار لینکدین جدیت کرده است تا هوا و اکوسیستمی برای بهترین روزی وری و بالاتر بردن عملکرد کارکنانش بسازد.

لینکدین از ایلپریسما خواسته است تا فضایی را مدل سازی کند که بتواند وقار هر یک از اعضای مجموعه را نشان داده و همدلی، تعامل و صمیمیت میان اعضا را افزایش دهد. درواقع اکوسیستمی که داخل این مجموعه به کار رفته است، کمک می کند تا از مهارت هریک از کارکنان برای بزمین نشستن به بهترین مولود استفاده شود.

ایلپریسما تکاپو کرده است تا اکوسیستم و فضایی که لینکدین درخواست کرده است در تمام قسمت های ساختمان دفتر کار حساسیت شود. با غم نگاهی به تصاویر گرفته شده از دفتر کار لینکدین در پاریس می اندازیم.

بیشتر بخوانید:فضا کار باز بستگی و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می کندآینده محیط های کاری چگونه است؟زیباترین دفاتر کارگر گیتی در سال ۲۰۱۸طراحی دفتر کار Slack؛ تورنتوطراحی دفتر کار ادوبی؛ لندن