حوض درست کردن ارومیه سوژه ی یک نجیب شد

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی مرکز بسط سینمای مستند و تجربی، در خلاصه موضوع نجیب «با واپسین نفس ها» آمده است: «دریاچه ارومیه که روزگاری یکی از مبصر ترین دریاچه های شور گیتی بود، کنار اثر دودهه خشک آبی حوزه های آبریز خود، کمینه ناچیز میزبانی هزاران بی جنبش بومی، انبوه پرندگان مهاجر، اسلوب های جانوری و پوشش گیاهیِ حواشی و جزایرکوچک و بزرگ مسکون خود را از مشت می دهد. داخل فرونشانی خالی دریاچه و روستاهای نیم مسکون حواشی آن، هنوز مردان و زنان پیری هستند که داخل این واپسین روزهای حیات دریاچه، تنهایش نگذاشته اند و به آب و بستر خشک و گور حواشی آن موقوف و دلبسته اند…»

فرشاد فداییان درباره ی مراحل ساخت این خوش ذات که مدت زمان آن ۵۰ دقیقه است، توضیح انصاف: تصاویر فلکی از ۱۱ هزاره کیلومتر مناظر منطقه خلال ۲۰ روز ایفا شده است و قسمت پایانی فیلمبرداری قرار بود اردیبهشت ماه انجام شود که با توجه بوسیله بارندگی های اخیر و بالا آمدن سطح آب دریاچه، فعلاً این امکان وجود ندارد. البته این پُرآب بودن دریاچه ارومیه موقتی است و ما تا پایان تابستان بخش پایانی فیلمبرداری را ارتکاب خواهیم عدالت.

گفتنی است که عوامل تولید مستند «با واپسین نفس ها» عبارتند از: پژوهش، تمثال و کارگردانی: فراز فداییان، تدوین: فرشاد فداییان، موسیقی: علی چولایی، دستیار کارگردان: هادی نوری، دستیار شروع تصویر: سعید خراسانی، دستیار دوم تمثال: مسعود خراسانی، تدارک کننده: فرشاد فداییان، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای خوش ذات و تجربی.

انتهای پیام