مجیدی،افخمی و انعام کریمی پروانه تاسیس گرفتند

به گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری؛ فیلمنامه های «شکل انحصاری» به تهیه کنندگی حبیب الله والی نژاد، کارگردانی و نویسندگی امیر عباس ربیعی، «کاغذ شطرنجی» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی بهروز افخمی، «خورشید» به تدارک کنندگی و کارگردانی مجید مجیدی و نویسندگی مشترک مجید مجیدی و نیما جاویدی و «آتابای» بوسیله تدارک کنندگی و کارگردانی احسان کریمی و نویسندگی هادی حجازی فر اتفاق شورای ساخت موسسه سینمایی را اخذ کردند.

انتهای پیام