نقشه کشی دفتر لینکدین، شعبه مونیخ

مفروضات کلیشرکت برنامه ریز: ایلپریسماکارفرما: لینکدینمتراژ: ۱۸۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۶مکان: مونیخ، آلمان

در سرنوشت متاخر آشنایی با طراحی و دکوراسیون شرکت های مطرح دنیا به سراغ شعبه ی دیگری از دکه فقره لینکدین داخل مونیخ، آلمان رفته ایم. لینکدین مطرح ترین جامعه ی رمزی برای کسب وکار است که توانسته میلیون ها کاربر را از بکلی دنیا جذب کند.

در یکی از قسمت های بررسی دفترهای کاری، به طراحی دفتر کار لینکدین پرداختیم که درون پاریس، فرانسه  واقع است. حال به سراغ دفتر فقره مونیخ لینکدین رفته ایم. این نمایندگی ۱۸۰۰ متر مربع مساحت دارد که ۱۲۰۰ متر مربع نسبت به شعبه پاریس کوچک پر حرارت است.

لینکدین طراحی این دفتر کار را به شریک شدن معماری ایلپریسما واگذار کرده که مقرری طراحی شعبات مختلفی از لینکدین را کنار عهده داری داشته است.

ایلپریسما برای طراحی دکه حکم مونیخ لینکدین از فرهنگ آن روستا الهام پژمان است. درون دکه کار می توان تلفیقی از کوهمیز و فلز را مشاهده کرد. در واقع جایی از دفتر محو که نتوان مصرف از اشیاء و دکوراسیون ساخته شده از چوب را مشاهده کرد.

دفتر امر مونیخ برای لینکدین از نظر اقتصادی و درآمدزایی اهمیت زیاد فوقانی دارد. بوسیله همین علت ایلپریسما تو نقشه کشی دفتر کار لینکدین تلاش کرده است فضا و اکوسیستمی بخاطر بهترین روزی وری و بالاتر بردن عملکرد کارکنانش بسازد. با غصه نگاهی به تصاویر اندوهناک شده از دکه فرمان لینکدین تو پاریس می اندازیم.

بیشتر بخوانید:فضا کار باز وفاق و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می کندآینده هوا های کاری چگونه است؟زیباترین دفاتر کاری گیتی تو سال ۲۰۱۸طراحی دفتر امر Slack؛ تورنتوطراحی دفتر کار ادوبی؛ لندن