دستورالعمل جدید بخاطر پرداخت یارانه مطبوعات و بازنگری در صدور مجوزها

بوسیله گزارش ایسنا، سید عباس صالحی داخل جلسه صمیمانه با اصحاب نزاکت و هنر و رسانه در اردبیل اعتراف کرد: ما درون مملکت بیمه خبرنگاران با مشکلات و دغدغه هایی روبه رو بودیم که در این دو سال جدیت شده است با تغییر عظیم لباس گرفته مدخل بزرگی از این مشکلات، دغدغه ها و نارسایی ها برطرف شده و پوشش بیمه ای خبرنگاران شرایط مطلوبی بوسیله خود بگیرد.

وی درباره ی صدور مجوزها و بازنگری تو این بنیان خاطرنشان کرد: ما داخل صدور مجوزها با دو دیدگاه روبه رو هستیم؛ اولیه دیدگاه مربوط بوسیله بحث عرضه و توقع در مسیر ارائه محصولات است که شماره ای معتقدند باید با صدور مجوز رقابت درون بازار خلق کردن کرد تا با نگاه حرفه ای افراد موفق درون عریضی سرمد الباقی و مابقی حذف شوند. در نگاه دوم که نگاه تائید صدور مجوزها با صلاحدید حرفه ای است، پهلو اساس احراز شرایط مناسب و صلاحیت حرفه ای صدور مجوزها انجام می شود.

صالحی با اشاره به گله رسانه ها از بابت پرداخت یارانه مطبوعات اقرار کرد: تا ۱۰ روز آینده دستورالعمل متاخر پرداخت یارانه مطبوعات تهیه می شود و با بارگذاری که انجام خواهد شد اصحاب رسانه می توانند با مراجعه بوسیله سایت مطبوعاتی وزارت ارشاد از اندک و کیف روزی مندی از این تسهیلات مطلع شده و از آن استفاده کنند.

وی ایستگاه فرهنگ و هنر ایران زمین و فدایی واقعیت های در نظر گرفته شده در این مبنا را یادآور شد و گفت: ما از غنای تاریخی داخل حوزه رمان و هنرهای تجسمی و سایر رشته ها برخوردار هستیم به طوری که بخش عظیمی از جمعیت ایران با مقوله فرهنگ و هنر از دیرباز آشنایی داشته و با آن انس دارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به فارغ التحصیلی یک و نصف میلیون نفر دانشجو داخل رشته های هنری و تحصیل ۳۰۰ هزاره دانشجو در این زمینه رمز کرد و افزود: چه بوسیله لباس سنتی لله شاگردی و چه به لباس کنونی که مدرن محسوب می شود این تربیت هنرمندان با توشه و قدرت با همکاری اساتید برجسته ادامه دارد.

صالحی به حمایت ها و پشتیبانی ها از عرصه فرهنگ و هنر و وجود حجم های متعدد در این حوزه اشاره و تصریح کرد: هر چند ما با اوج و فرود داخل این عرصه ظاهر هستیم اما همچنان معتقدیم باید از فرصت ها استفاده کرده و به رفع تهدیدها بیش از گذشته کمک کنیم.

وزیر اتیکت و ارشاد اسلامی ادامه داد: بسیار از ۲ هزار و ۱۲۰ نفر داخل قالب بیمه تکمیلی و ۱۱ هزار و ۸۰۰ نفر در قالب بیمه حوادث و عمر دون پوشش بیمه ها راحتی گرفتند.

صالحی به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تو قالب وام و تسهیلات ناچیز نصیب در مملکت فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت: ۱۰ برابر شدن اعتبارات و منابع دولتی خود برانگیزنده و زمینه ساز پشتبیانی تو زنهار از فعالان اتیکت و هنر است.

وی به مسدود تفاهم نامه با جعبه کارآفرینی برای پرداخت ۵۰ میلیارد تومان منابع اعتباری و بانک آینده برای پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان منابع اشاره و تصریح کرد: هر چند این منابع کافی بوسیله دید نمی رسند، ولی حرکتی پرشتاب درون سطر حمایت از هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر است تا با بهره مندی از این منابع کمتر یکروز بتوانند فعالیت های خویشتن را استحکام کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رویکرد این وزارتخانه داخل تجمیع منابع استانی و ملی اشاره کرد و گفت: ما با سفر به استان ها تصمیم داریم تا در قالب منابع ترکیبی بتوانیم از استان ها داخل مرزوبوم های زیرساختی و برگزاری رویدادهای متنوع ایمنی کنیم که در این بنیان ۹۰۰ میلیارد تومان تاکنون در استان ها تفاهم مجله مشترک بین استانداری ها و وزارت فرهنگ و ارشاد به امضا گویا است.

صالحی ادامه رحم: نباید این تفاهم نامه ها روی کاغذ بمانند بلکه مبنا اجرایی آنها فراهم خواهد شد بوسیله طوری که در همین استان اردبیل ۶۰ میلیارد تومان در دو سال آینده در حوزه اتیکت و هنر مبنا شده که این منابع جاهل از اختصاص ۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل سالن شهر درون اردبیل خواهد بود.

وی حمایت جدی دولتی در حوزه فرهنگ و هنر را یادآور شد و بیان کرد: البته دولت و حاکمیت فرهنگ را مقوم ترقی ملی کشور و استان ها می دانند و قطعا با تکیه بر این عناصر می توانند آسیب های مدنی را در استان های مختلف اعم از طلاق، اعتیاد و … کاهش دهند.

صالحی اظهار کرد: در نقشه توسعه ملی و استانی یکی از مبانی پا بر جا توجه بوسیله حوزه ادب و هنر و ارائه الگوهای فیروز و نقش آفرین داخل این زمینه است که ما تلاش داریم بوسیله فرهنگ و هنر و رسانه در حروف یک اقتصاد خلاق و مجاز نگاه کرده و به آن معاون کنیم.

وزیر طالع تدبیر و امید، داشتن پیوست فرهنگی را در مبانی ترقی استان ها بسیار ضروری خواند و گفت: درون ۲۶۰ شهر کشور فراخوان روش اندازی کلکسیون های خلاق داده شده و تفاهم روزنامه مشترک بین استانداری ها و وزارت فرهنگ و ارشاد به دستینه رسیده است.

صالحی ادامه داد: نباید این تفاهم روزنامه ها روی کاغذ بمانند بلکه بنیاد اجرایی آنها حاضر خواهد شد بوسیله طوری که در همین استان اردبیل ۶۰ میلیارد تومان در دو سال آینده تو حوزه نزاکت و هنر ضمیمه شده که این منابع غیر از خاص ۴۰ میلیارد تومانی برای تکمیل تالار شهر در اردبیل خواهد وجود.

وی حمایت قطعی دولتی داخل حوزه فرهنگ و هنر را یادآور شد و بیان کرد: البته دولت و حاکمیت نزاکت را مقوم توسعه ملی ملک و استان ها می دانند و قطعا با توکل بر این عناصر می توانند آسیب های مدنی را در استان های متنوع اعم از طلاق، اعتیاد و … کاهش دهند.

صالحی اظهار کرد: داخل نقشه توسعه ملی و استانی یکی از مبانی حقیقی توجه بوسیله حوزه فرهنگ و هنر و ارائه الگوهای مظفر و نقش آفرین داخل این زمینه است که ما مجاهدت داریم به فرهنگ و هنر و رسانه درون خوش نویسی یک اقتصاد خلاق و مجاز نگاه کرده و به آن کمک کنیم.

وزیر ارشاد از راه اندازی گذرهای فرهنگی در تقویت صرفه جویی فرهنگ محور شناسایی عدالت و خاطرنشان کرد: در این گذرها ما بوسیله استراحت می توانیم با برپایی نمایشگاه های سیار و خیابانی و اجرای موسیقی های محلی و برپایی غرفه های کثرت تولیدات هنرمندان زمینه تقویت صرفه جویی هنری و فرهنگی را مجهز کرده و بوسیله نوعی بستر و شالوده توسعه همگی جانبه را داخل این پاره فراهم کنیم.

انتهای پیام