ویژه دستور کار “نقش زنان در دفاع مقدس” برگزار شد

به گزارش ایسنا،مریم مجتهدزاده با اشاره به اینکه نمونه عینی بانوی حماسه ساز را در دوران دفاع مهذب نظاره گر بودیم، خاطرنشان کرد: نسوان مسلمان ایرانی که اوج احساس، لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد و شهادت و مقاومت درآمیختند و مردانه ترین راسته ها را با شجاعت و اخلاص و فداکاری های خویشتن فتح کردند، تاریخ جدیدی پیش چشم زنان جهان گشودند و مدلل کردند می توان زوجه بود، معتبر بود، محجبه و برومند بود و در عین حال در متن و مرکز وجود. نسوان با یکروز مندی از نیروی مجلل تمدن اسلامی آغازگر حرکت نوینی درون مسیر تحول آفرینی گردیدند.

وی ادامه عدالت:راهبرد امروز ما باید یار مفاهیم بلند تمدن نوین اسلامی و اشاعه جوانمردی این تمدن تو حفظ پیوند اسلامی باشد.
رییس سازمان سرایت آثار و مقدار های مشارکت زنان درون دفاع مهذب عدالت اجتماعی را مهم ترین رکن تمدن نوین اسلامی معرفی کردن کرد و اشعار داشت: وجه تمایز تمدن نوین اسلامی با سایر تمدن در تحسین پیش افتاده اسلام از عدالت اجتماعی است.
مجتهدزاده استقامت هویت و خودباوری مدنی را یکی از لوازم اصلی دامنه گذاشتن در مسیر تمدن نوین اسلامی نشانی کرد و در ادامه گفت: معمولاً جوامعی در مسیر پیشرفت و تمدن سازی استراحت می گیرند که به سطح مناسبی از خودباوری دست محسوس کنند.اراده و نیت ملی و تقویت همبستگی اجتماعی شالوده پیوستن به جامعه حقگو را مهیا می سازد، بنابراین تبیین و پرداخت دادن اهداف و آرمان ها و تغییر آن بوسیله فهمیدن عمومی موجبات ایجاد امید تو جامعه و محکمی همبستگی مدنی برای رسیدن به اهداف و آرمان یک اجتماع پویا را فراهم می سازد.
وی در دنباله گفت : جامعه امروز ما در برابر تهدیدات تویی و بیرونی متجاوز از پیش نیازمند حس همبستگی و انسجام و اخلاص و ازخودگذشتگی است، رسالت زنان، مادران و دختران ما در این برهه همچون تمام بزنگاه های احساساتی تاریخی بسیارمهم و اثرگذار است.
مجتهدزاده  داخل پایان گفت: ما موظف هستیم مولفه های ایثار، حماسه و جهاد  را ثبت، ضبط و احیا کنیم و با گستردن حماسه آفرینی و نقش آفرینی زنان و مردان این مرز و بوم تو هشت سال دفاع  مقدس هدایتگر اجتماع به لفظ مرام حقیقی خویشتن در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی باشیم.

انتهای پیام