مسترکلاس امیر نادری در جشنواره ی فیلم “توکیو”

بوسیله گزارش ایسنا، امیر نادری که سال گذشته مسترکلاس موفق عرضه پردازی (دراماتورژی) و بازیگری در مهمانی توکیو برگزار کرده بود، امسال و در تاریخ ۲۹ اکتبر (۷ آبان) از ساعت ۲ تا ۶ بعد از عقب داخل این رویداد سینمایی مسترکلاس فیلمسازی برگزار خواهد کرد. 

امسال فیلم «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی اصلی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم توکیو در ملک ژاپن خواهد بود و  با ۱۳ فیلم دیگر از کشورهای مختلف برای تصرف جایزه نخست این رویداد سینمایی رقابت می کند. 

فیلم «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده و «پیرمردها نمی میرند» مخلوق رضا جمالی همچنین دو پلیس دیگر سینمای ایران داخل جشنواره فیلم توکیو ۲۰۱۹ هستند که در بخش رقابتی آینده آسیا بوسیله عرضه گذاشته می شوند. 

برنامه ارائه فیلم های ایرانی حاضر در عید توکیو از این قرار است: 

فیلم «متری شیش و نیم»: ۲ نوامبر (۱۱ آبان) روزگار ۱۴؛ ۴ نوامبر (۱۳ آبان) ساعت ۱۶:۲۰ و  ۵ نوامبر (۱۴ آبان) ساعت ۱۴:۲۰

فیلم «قسم»: ۲ نوامبر (۱۱ آبان) ساعت ۲۱:۰۵ و ۴ نوامبر (۱۳ آبان) شایسته کردن ۱۳:۵۵

فیلم «پیرمردها نمی میرند»: ۲ نوامبر (۱۱ آبان) ساعت ۱۸:۱۰ و ۴ نوامبر (۱۳ آبان) ساعت ۱۱:۰۵ 

سی و دومین اطراف جشنواره بین المللی فیلم توکیو از ۲۸ اکتبر ۵ نوامبر (۶ تا ۱۴ آبان ) در ژاپن برگزار می شود. 

انتهای پیام