پیشنهاد بروجردی برای ثبت جهانی تعبیر ‎نامه چند زبانه

بوسیله گزارش ایسنا بوسیله نقل از روابط عمومی دایره اسناد و کتابخانه ملی ایران، پروفسور آلبرتو کانترا، رییس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه برلین با اشرف بروجردی، رییس دایره اسناد و قفسه ملی ایران بازدید و گفت وگو کرد.
بروجردی گفت: ما نیازمند وجود استادانی هستیم که نسبت به منابع ماندگاری که ذخیره این ملک بوده و پشتوانه فرهنگ و علم ایرانیان محسوب می شوند، مشتاق و پژوهشگر باشند.
رییس راه اندازی اسناد و قفسه ملی ایران، افزود: از اینکه استادانی بوسیله ایران بیایند و از منابع مکتوب و غیرمکتوب رویت کنند و پرگیر بهبود وضعیت و اصلاح شرایط فیزیکی و ارزشمندی استیناف بر آنها پافشاری ورزند، استقبال می کنیم.
او با رمز بوسیله تجربه و بینش پروفسور کانترا داخل نسخه شناسی اوستایی، دنباله عدل: پهلو همین اساس پیشنهاد می کنم تا دوره ای با آستان پروفسور و سایر استادان داخل اندیشگاه کتابخانه ملی ایران با عنوان کارگاه آشنایی با نسخ اوستایی و فارسی میانه برگزار شود.
بروجردی ضمن ابراز تاسف از اینکه بسیاری نسخ ایرانی درون وارستگی قوم ها است و در هيئت دولت ها حیات ندارند، افزایش کرد: تو حال حاضر تعداد 40 هزاره نسخه خطی در کتابخانه ملی ایران بود دارد اما اقدام خاصی پیاده شدن ثبت جهانی این نسخ صورت نگرفته است.
رییس دایره اسناد و قفسه ملی ایران تصریح کرد: از این میان فقط یک پی که مربوط به بوستان سعدی می شود به ثبت جهانی رسیده است. این در حالی است که بسیاری از آثار موجود ظرفیت ثبت جهانی را دارند.
تو امتداد پروفسور کانترا با اشاره بوسیله طبع نسخه ایرانی مربوط به اوستا در آینده نزدیک، گفت: ما اروپایی ها تصورمان این بود که نسخه هایی از اوستا درون ایران بود ندارد اما دوازده سال پیش حیات دوازده نسخه اوستا تو ایران هنگام مقاله ای اعلام شد.

** وجود بیش از یکصد نسخه اوستا تو ایران
رییس دپارتمان ایران شناسی دانشگاه برلین، یادآور شد: هم اکنون بیش از یکصد نسخه اوستایی را در ایران شناسایی کرده ایم و می توان گفت نسخ موجود درون ایران داخل این اب زیاد از نسخ هندی است.
تو ادامه شادمانی زاهدی عضو هیات علمی موسسه اسناد و هيئت دولت ملی ایران به وجود کلمه نامه چند زبانه ای که از کتابخانه پهلوی به قفسه ملی ایران واگذاری یافته، رمز کرد و گفت: کاغذ این کلمه روزنامه که داخل واقع حاوی مجموعه ای از واژه نامه های زرتشتی است بوسیله اوایل اطراف صفوی تعلق دارد.
زاهدی متذکر شد: این واژه مجله در هند تدوین شده است و بوسیله اعتقاد پروفسور کانترا این واژه نامه مجموعه ای نادر است.
او با بیان اینکه این تعبیر مجله مربوط بوسیله دو کتاب بوسیله زبان فارسی میانه می شود، تصریح کرد: 6 ورقه از این واژه مجله حاوی صرف فعل به خط پهلوی است که مصدر، بن ماضی، بن مضارع، اول شخص مفرد، سومین شخص مفرد و سوم شخص جمع را در بر رخساره پازند آن صرف کرده است.
عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران متقی است این نسخه که در کتابخانه ملی وجود دارد ارزش ثبت جهانی را دارد.
تو همین راستا بروجردی پیشنهاد داد این مجموعه در کمیته ملی حافظه جهانی برای ثبت مطرح و در ادامه برای ثبت جهانی آن اقدام شود.
پروفسور کانترا نیز در همین مناسبت خاطرنشان کرد: این کلمه روزنامه زیاد عمده و با مقدار است چراکه متون پهلوی متعلق بوسیله آن کمابیش به جا نمانده است.

انتهای پیام