توضیحات مدیر شبکه کران درباره لغو یک باره برنامه کرباسچی

عظمت غفاری قدیر در گفت وگویی با ایسنا خاطرنشان کرد: وضعیت ناخرسندی اشتراکی انسان از اخبار و نحوه اجرای سهمیه بندی بنزین دارای وجوهی است که احتیاج به پیشگاه گروه های دیپلماتیک مختلف دارد. شبکه افق در رویکرد خود بوسیله دنبال گفت وگوی صریح با افکار و آرای مختلف قلمرو است و فرصت را بخاطر جناب مدافعان فکری و رسانه ای فراهم کرده است. درون این دو هفته حضور، محمد قوچانی، سعید لیلاز، محسن هاشمی و مهدی رحمانیان نشان گر سعه صدر و عزم جدی صداوسیما داخل این زمینه است.

وی ادامه داد: البته استقبال طیف سیاسی ـ فکری و رسانه ای حامی دولت، از گفت وگوهای این چنینی بسیار مغتنم است؛ چرا که ایشان هم به نشانی حامی طالع پاسخگوی متد موجود باشند. سابقه شبکه افق هم در طلبیدن از دیدگاه های متنوع دیپلماتیک فکری کشور در این زمینه موجود است که البته تاکنون از سوی برخی پاسخ داده نشده وجود. حضور آقای کرباسچی از این قسم حکم بوده است و امر جدیدی محسوب نمی شود. هرچند تاثر از ایشان یک ادب و انتظار غریزی از میزبان است اما لغو یک پروگرام در این بازه زمانی پیوستگی اختصاص ای محسوب نمی شود و اینکه در این زمینه حاشیه پردازی بشود، نادیده حلق.

غفاری در پاسخ به اینکه آیا باز داشتن از حضرت غلامحسین کرباسچی روی آنتن زنده تو آخرین لحظه، توسط دستیار اهنگ صورت گرفته است، گفت: درون جوهر ممانعتی در کار نبوده است؛ باید هماهنگی سامانه ای اتفاق می افتاد که خللی به وجود آمد و بعضی اوقات هم بوسیله برهان غلظت دستور کار ها پیش می آید. ان شاءالله در یک فرصت کم قیمت دیگر از ایشان استفاده می کنیم.

وی درباره اینکه آیا منظور وی از خلل در هماهنگی سامانه ای به حاضر بودن هماهنگی با مسوولان سیما مربوط می شود؟ تشریح عدالت: ما همیشه با امنیت کمک سیما همه جریانات به خصوص طرفداران شانس مقاوم را به روی آنتن اسیر ایم. بنده هم به ایشان این حرف را نزدم که آقای میرباقری ممانعت کردند. ایشان شاید برداشتشان این بوده است. به شمارش سامانه ای ما باید مجوزی برای طرح موضوع توسط آقای کرباسچی می داشتیم که مراحلش طی نشده حیات. حداقل می شود گفت که با تأخیر همراه وجود. البته این مساله دلیل هم داشت؛ چرا که دیروز همایش منشور رسانه بود و درگیری ها هم متجاوز. یک مقدار تعلل از اینجانب حیات و ما اصرار داریم و سعی می کنیم که ان شاءالله در یک فرصت مناسب در خدمت آقای کرباسچی باشیم.

انتهای پیام