طراحی دفتر امر آکتا، نمایندگی شیکاگو

معلومات کلیشرکت طراح: هورن دیزاینکارفرما: آکتامتراژ: ۳۷۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۶مکان: شیکاگو، ایالت ایلینوی آمریکا

آکتا شرکتی واقع در شیکاگو، قریه ایلینوی آمریکا است که در بنیاد ی مشاوره به صاحبان کسب وکارهای مختلف فعالیت می بطی ء. آکتا مدل سازی دفتر مرکزی خود را به شرکت هورن دیزاین امانت است که درون سوابق کاری این باهم اتحاد کردن می توان به طراحی دکه کار پینترست اشاره کرد.

دفتر کار آکتا از متراژ ۱۶۷۵ متر مربع برخوردار است. به برهان اینکه مشتریان آکتا را افراد میلیونر و صاحبان مشاغل تشکیل می دهند هورن دیزاین مجاهدت کرده به جای مدل سازی محیط اداری، به سمت طراحی محیطی لوکس برود.

در مرکز دکه کار آکتا، اتاق های شیشه ای حیات دارد که کارمندان آکتا بتوانند با مشتریانشان صحبت کرده و بوسیله آنها مشاوره دهند. در طولانی قسمت های دفتر می توان حجمی از رنگ های متضاد را مشاهده کرد که ترتیب خاصی نیز به دفتر کار آکتا داده است.

همچنین محیطی برای سرگرمی تو نظر گرفته شده است. هدف هورن دیزاین از نقشه کشی محیط سرگرمی، ایجاد سرسپردگی بیشتر میان کارمندان است.

آنچه بیشتر از هر چیز در مدل سازی دکه کار آکتا جلب توجه می بطی ء تفاوت کامل هر بخش از دفتر نسبت بوسیله پاره های دیگر است. این تضاد تنها درون افزار استفاده شده نیست، بلکه هر بخش از المان ها و مواد مختص به خود به فقره گرفتار شده است.

در ادامه نگاهی به تصاویر پژمان شده از دفتر امر آکتا خواهیم انداخت:

بیشتر بخوانید:همگی از دفاتر باز متنفرند، پس چرا هنوز حیات دارند؟محیط کار باز ربط و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می کندآینده هوا های کاری چگونه است؟زیباترین دفاتر طرز کار جهان درون سال ۲۰۱۸طراحی دکه کار Slack؛ تورنتو