مالکان حمام «ملاهادی» با میراث فرهنگی اردبیل متد نمی آیند

بوسیله گزارش ایسنا، در طول روزهای گذشته چند نفر از فعالان میراثی اردبیل از متروکه شدن و تخریب تدریجی دوش تاریخی ملاهادی در مباشرت گنبد ملا صفی الدین اردبیلی شناسایی می دهند، بنایی تاریخی که تا ۱۰ سال قبل مشت کم جزء مردانه آن فعال بوده، اما از آن به بعد تا امروز گرمابه به طور کامل تعطیل و به مرور متروکه شده و از چند سال قبل نیز دیواری متاخر رویه ارتباطی دنیای بیرون و سازه ی این دوش تاریخی را قطع کرده است و امروز سقف مقدر شدن هایی از این حمام تاریخی که در سال ۱۳۸۳ در سیاهه آثار ملی به ثبت رسیده، فرو ریخته و آن به دلیل همین بی توجهی ها از سوی مالکانش در حال از بین روبیدن است.

نادر فلاحی – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل – در گفت وگو با ایسنا، شخصی بودن مالکیت این بنای تاریخی را دلیلِ ورود نکردن میراث فرهنگی برای حفاظت از این پی تاریخی می داند و می گوید: مالکیت انحصاری حمام باید بوسیله میراث فرهنگی بخاطر دخول بوسیله بنا اجازه دهد. داخل حال حاضر سه گانه دانگ از این معلول تاریخی متعلق بوسیله موسسه کل اوقاف استان اردبیل و سه گانه دانگ دیگر آن متعلق به یک مالک واقعی است. بوسیله همین برهان نگاهداری از این اثر، خارج از ید و اختیار اداره طاس میراث فرهنگی است.

وی با این وجود ثبت ملی وجود داشتن این جای پا تاریخی را عاملِ پیگیری های مداوم میراث فرهنگی بخاطر گلچین بلوغ این اثر تاریخی بیان می یواش و امتداد می دهد: از روز اول پیگیر این موضوع هستیم که بتوانیم برای این بنای تاریخی گلچین بلوغ کنیم. به مالکان اخبار کردیم تا دستور دهند ما به مرمت این اثر تاریخی ادخال کنیم و اجازه ی تخریب آن را ندهیم ولی تا کنون از این درخواست نتیجه ای نگرفته ایم.

او با اظهار این که داخل نهایت شکایت ها و تعرض همسایگان این بنای تاریخی باعث ورود وسیله قضا به وضعیت این اثر تاریخی شد، اشعار می کند: با دخول دستگاه قضا بوسیله وضعیت این بنای تاریخی، مالکان مجبور به تمکین برای گرفتن تصمیم نهایی شدند تا یا خود به تعمیر این اثر تاریخی ادخال کنند یا با نظر میراث فرهنگی بنا را به یک کاردان بسپارند تا بتوان آن را نجات داد.

فلاحی ادخال صندوق احیا به این بنای تاریخی، آن غم با مجوز شورای فنی معاونت میراث فرهنگی را راهکار دیگر میراث فرهنگی اظهار می یواش که در عارض اذن اعطا کردن مالکان، تنخواه گذار بتواند با کاربری خدماتی مشابه رستوران، ملکی یا مجموعه ای فرهنگی یا اقتصادی، این بنای تاریخی را مرمت و آن از بلاتکلیفی نجات هویدا کند.

وی با این وجود از پیگیری نکردن مالکان دوش ملاهادی پس ازآن از ورود مایه قضا خبر می دهد و می گوید: در پیگیری هایی که از سازمان کل اوقاف استان داشته ایم، آن ها به دوستان بوسیله ما قول داده اند تا در این بنیان اقدامات کاری و به موقع را انجام دهند.

وی با اشاره به درک میراث فرهنگی نسبت به رهایی این حمام تاریخی، اظهار می کند: میراث فرهنگی با ردیابی از روال دستگاه قضایی بخاطر تمکین آقا حقیقی و اوقاف استان، تلاش می نرم تا این بنای تاریخی را استقلال دهد. حتی به مالکان اعلام کرده ایم که میراث فرهنگی حاضر به دادن کمک بلاعوض است تا بتوان این اثر تاریخی را بوسیله کاربری های فرهنگی دگرگونی یواش.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل با تاکید به خشکی امدن این که بوسیله شفیع ی مشخص وجود داشتن کاربری گذشته ی این اثر، طرح مرمتی آن آماده است، ادامه می دهد: باید این بنای تاریخی جوهر به عین گذشته مرمت شود. آن یک پروژه ی عمرانی حلق که از ابتدا به طرح مرمت جدیدی نیاز داشته باشد، چون سازه ی آن ثبت ملی است، خوشبختانه می توان به سرعت آن را مرمت کرد و درون نهایت درباره ی کاربری آن توافق کرد.

فلاحی همچنین به روزنامه نگاری های اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل با مرام محافظت و حفظ این بنای قاجاری با شهرداری اردبیل برای بوسیله سازی معبر اشتراکی و بوسیله نتیجه رسیدن با مالکان جهت ارامش وضع موجود این بنای تاریخی اشاره می کند و می گوید: با پیگیری های ایفا شده از سوی دایره کل ودرخواست از مدیر عامل صندوق احیا، قرار است تا مبلغی برای مرمت اضطراری در سال آینده در اصالت این سازمان کل قرار گیرد.

انتهای پیام