مدل سازی دفتر لینکدین، شعبه مونیخ

اطلاعات کلیشرکت طراح: ایلپریسماکارفرما: لینکدینمتراژ: ۱۸۰۰ متر مربعسال: ۲۰۱۶مکان: مونیخ، آلمان

تو قسمت جدید آشنایی با نقشه کشی و دکوراسیون شرکت های مطرح جهان بوسیله سراغ شعبه ی دیگری از دکه کار لینکدین درون مونیخ، آلمان رفته ایم. لینکدین مطرح ترین جامعه ی مجازی برای تصرف وکار است که توانسته میلیون ها کاربر را از بکلی دنیا جذب کند.

در یکی از قسمت های بررسی دفترهای کاری، بوسیله طراحی دفتر امر لینکدین پرداختیم که داخل پاریس، فرانسه  واقع است. حال به سراغ دفتر کار مونیخ لینکدین رفته ایم. این شعبه ۱۸۰۰ متر مربع مساحت دارد که ۱۲۰۰ متر مربع نسبت به نمایندگی پاریس کوچک نم است.

لینکدین طراحی این دفتر حکم را به شریک معماری ایلپریسما واگذار کرده که وظیفه طراحی شعبات مختلفی از لینکدین را پیاده شدن عهده داری داشته است.

ایلپریسما برای طراحی دفتر کار مونیخ لینکدین از فرهنگ آن شهر الهام گرفته است. در دکه کار می توان تلفیقی از کوهمیز و فلز را مشاهده کرد. در واقع جایی از دفتر زدودن که نتوان کاربرد از اشیاء و دکوراسیون ساخته شده از چوب را مشاهده کرد.

دفتر فقره مونیخ برای لینکدین از نظر اقتصادی و درآمدزایی وقار بسیار فوقانی دارد. بوسیله همین سبب ایلپریسما در نقشه کشی دفتر کار لینکدین تقلا کرده است محیط و اکوسیستمی برای بهترین یکروز وری و بالاتر بردن عملکرد کارکنانش بسازد. با بی آرامی نگاهی بوسیله تصاویر اندوهناک شده از دفتر فقره لینکدین در پاریس می اندازیم.

بیشتر بخوانید:همه از دفاتر باز متنفرند، پس چرا هنوز وجود دارند؟محیط حکم باز وابستگی و تعامل میان کارکنان را کمرنگ می کندآینده فضا های مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش چگونه است؟زیباترین دفاتر کار کننده دنیا تو سال ۲۰۱۸طراحی دفتر کار Slack؛ تورنتو