تجسس شلوغی درون مقابل درهای بسته حرم مردمان بیت(ع)

آیت الله ابوالقاسم علیدوست درون گفت وگو با ایسنا، درباره تجمع داخل مقابل درهای ودیعه اماکن زیارتی که دلمه شدن آن ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا ادا شده است اظهار کرد: درون ارتباط با رخداد ای که این چند روز در مشهد مقدس و قم رخساره داد بنده خیلی اصرار ندارم اشتهار این رفتار را هتک جاه بگذارم خواه این که بگویم عده ای درها را شکستند و خواستند بی احترامی کنند، چرا که خود این می تواند یک فضاسازی منفی را درون اختیار رسانه های معاند قرار دهد تا آن ها از این موضوع استفاده کنند.

او در دنباله با طرح این موضوع که این اقدام دارای چند بعد است اظهار کرد: سپس اول این سانحه فقهی، بعد دوم اجتماعی و پس ازآن سوم دیپلماتیک است. از نظر فقهی به عنوان یک ممیز می گویم این اقدام به هیچگاه اسکناس قابل دفاع نیست، چرا که این تصمیم با پشتیبانی و حمایت نهادهای مربوطه و نظر مقام معظم رهبری، علما و اساتید بزرگ صورت محزون است که علاقه آن ها به زیارت از آن هایی که این رفتار را اجرا دادند کم که حلق هیچ، حتی بیشتر هم هست.

آیت الله علیدوست افزود: این رفتار از نظر فقهی بوسیله هیچ وجه برازنده دفاع نیست. این اولین بار حلق که این امر رخ می دهد و رسم غلطی است که افراد فکر می کنند با تجمع و برهم کوفتن می توانند بوسیله خواست خود برسند و این مورد مصادف شد با بسته شدن درهای حرم اهل بیت (ع).

این هیکل جامعه مدرسین مملکت علمیه قم اظهار کرد: بعد اجتماعی موضوع مساله ای است که به ما این فرصت را می دهد تا این رفتار را از بعد دیگری نیز بررسی کنیم. بی شمار از افرادی که درون این شلوغی بودند شاید سال های سال نمازهای صبح و یا زیارت هایی را تو این اماکن مقدس داشتند و وقتی یک دفعه با چنین حادثه ای مواجه می شوند جوششی درون داخل آن ها صورت می گیرد. اگر این افراد را با این نگاه بنگریم می توانیم بین آن ها و عده ای وابسته تباین قائل شویم.

او افزود: همان سیاق که اشاره شد ما می توانیم این اقدام را اندوه از پس ازآن جامعه شناسانه و آسیب شناسانه وارسی کنیم که پس از این مسوولین حرم و تصمیم گیرندگان برای موارد مشابه یا اگر این روانی ادامه معین کند این موضوع را درنظر بگیرند و فکری کنند که پاسخ این احساسات را به قیافه کارشناسانه و با تعظیم بهداشت و موارد پزشکی نیز بدهند.

آیت الله علیدوست گفت: در رابطه با این موضوع مساله سومی همچنین وجود دارد و آن پس ازآن دیپلماتیک این رفتار است. شاید عده ای خواسته باشند از این فقره سوءاستفاده کنند. این موضوع را هم نباید نادیده گرفت. البته درون وابستگی با رفتار آن ها نهادهای مربوطه باید غرض گیری کنند خیر این که ما داخل خیابان دادگاه تشکیل داده و کمال مطلوب بدهیم. هر موضوعی باید از دروازه رحم و شریعت تک بحث و تجسس قرار بگیرد.

او افزود: تو این کار رسانه ها می توانند تاثیرگذار باشند و اندرز محبوس به آن ها این است که موضوع را همه جانبه ببینند. همچنین نهادهای مربوطه همچون انباره قضاییه اگر بخاطر شان ثابت شود که این موضوع بعد سیاسی دارد قطعا باید به این رفتار پاسخ بدهند. اگر افرادی بوده اند که می خواستند تحکم رهبری و مراجع را استیل کنند و فتنه ای برپا کنند حتما باید تفحص شود. بنده از هیچ جریان و شخصی دفاع نمی کنم، اما می گویم در کامل موارد، عدالت، انصاف و شرع را باید درنظر بگیریم. این رفتار اقدام غلطی بود و سزاوار سرزنش دفاع ازاله و باید عاقلانه با آن برخورد شود.

این عضو اجتماع مدرسین حوزه علمیه قم ادامه قسط: نکته دیگری که باید درنظر بگیریم این است که هر رفتاری علت و معلولی دارد که باید آن را تجسس کنیم. این رفتار یک شبه بوسیله وجود نیامده، بلکه در اثر زمان صریح شده است و می توانیم بگوییم این رفتار دو منشأ دارد؛ اول این که شاید طوری حرکت کرده ایم که افرادی فارغ از روال بتوانند حرف بزنند و به کمال مطلوب موجودی برسند و این خیلی ناگوار است؛ این که فردی ضابطه را بشکند و به صرفه خود به پیش ببرد. بنا حلق هر چیزی که در کشور متد می شود به نفع ما باشد. باید در مسائل مدنی مصالح و منافع جمع را بپذیریم. اگر در خیابان دادگاه تشکیل بدهیم و کمال مطلوب بدهیم این یعنی جامعه از اخلاق خارج شده است. قانون محور وجود داشتن مدخل اصولی است که باید توجه ویژه ای بوسیله آن داشته باشیم.

او اظهار کرد: نکته دیگری که بوسیله عارض اختصاص باید بوسیله آن بپردازیم این است که یک سری جابه جایی نهادها و واگذار کردن یک سری کارها بوسیله برخی نهادها که برای آن امر نیستند باعث می شود که دشوار درست محلول نشود. ما ابد حرم تبعه بیت (ع) را دارالشفاء می دانیم و معتقدیم هزاران انسان در طول کتاب در این اماکن متبرکه شفا پیدا کرده اند و بخاطر آن سندیت داریم؛ ولی آیا این دارالشفاء بودن به انتزاعی این است که کارکرد دارو و پزشکان را نوظهور بگیریم و بگوییم هر کسی ناسالم شد بوسیله حرم برود و نیایش بخواند؟ این اقدام مغالطه است.

آیت الله علیدوست یادآور شد: پیامبر (ص) و تمام اهل بیت (ع) همگی بوسیله پزشک مراجعه می کردند. پیامبر اسلام (ص) به دو علم؛ دانش معارف دینی و دانش پزشکی و پیراپزشکی توجه خاص ای داشتند. این یعنی این که پیامبر (ص) و در مجموع مذهب اسلام برای رشد و ترویج علم همواره برنامه داشته اند. هیچ کجا نداریم که چنانچه فردی مریض شد بنشیند و فقط دعا کند. اهل بیت (ع) می گویند داخل بر دعا باید تدابیر پزشکی را نیز مراعات کنیم.

او افزود: شفیع بودن فقط بخش اعتقادات شیعه نیست، بلکه تمام ادیان توحیدی و حتی ادیان باریک دست انسان همچون هندوئیسم به موضوع شفا و وساطت اعتقاد دارند. برخی از کسانی که به معنویت معتقدند نباید جابه جایی نهادها را داشته باشند؛ مثلا بگویند معنویت برود کنار و فقط پزشکی باشد و یا این که پزشکی برود کنار و فقط معنویت باشد.

آیت الله علیدوست همچنین درباره نقش معنویت و پزشکی گفت: تو طول سال ها متاسفانه برخی افراد بوسیله دست افزار هایی که خورده اند توجه نکرده اند؛ مثلا گفته اند شما فقط این نیایش را بخوان، مریضت شفا پیدا می یواش و یا قرض و یا سایر اموری که مد نظر فرد است درست می شود. اما برای بی نظیر تشریح نکرده اند این دعا باید داخل بر مسائل پزشکی و یا فعالیت انسانی باشد. بدبختانه گاهی در سیاست گذاری ها ما هم بر موج سوار می شویم. امیدواریم این حوادث روی خیرش این باشد که ما بوسیله قانون اهتمام بیشتری داشته باشیم و در انتقال مفاهیم دینی دقت لازم را داشته باشیم و ندانسته عددی نزنیم.

او افزود: درون ادای مفاهیم دینی باید همگی جانبه به موضوع نگاه کنیم و وقتی عددی را درباره هر موضوعی می زنیم باید همه جانبه بودن آن را درون دیدن بگیریم. چنانچه از معنویت می گوییم نباید پزشکی را دون سوال ببریم و اگر از مسائل پزشکی مصاحبت می کنیم نباید معنویت را زیر سوال ببریم.

انتهای پیام