فرصتی برای عرضه جهانی آثار گرافیست های ایرانی درباره کرونا

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از سفارت ایران داخل کرواسی، این سایت از موسسات و افراد خواسته (تا کنون ۷۴ ملک) داخل رخساره گرایش نسبت به چاپ و توزیع این پوسترها در بیمارستان ها و خانه های سالمندان اقدام کنند.

آن ها در سایت «تندرست بمان، ایمن بمان» نوشته اند:

«ساعت محنت است، عشقت به زندگی را مدال بده. هر یک از آثار را دوست داری، چاپ و داخل خانه خود آویزان کن. یا به بیمارستان شهر، پزشکان، پرستاران و یا خانه سالمندان بفرست و به آن ها روحیه بده. قدردانی خود را نثار این نجاتگران رقیق کوش کن؛ آن ها ابد مراقب ما هستند و امروز ما باید مراقب آن ها باشیم. چنانچه امکان چاپ نداری، هر پوستری را که می پسندی انتخاب و درون فضای رمزی به پزشک، پرستار و ویژگی که شناخت داری، ارسال کن.»
 
تو همین راستا گرافیست های ستاره کشورمان نیز می توانند با ارائه آثارشان، بها های مشترک انسانی تو فرهنگ دینی و ملی ایران را با جهانیان بوسیله وجه اشتراک مجله بگذارند.

انتهای پیام