بقایای حدود ۶۰ ماموت تو مکزیک کشف شد

به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، عظم های حدود ۶۰ ماموت درحالی کشف شدند که تو نزدیکی تله های باستانی کاوش سال گذشته قرار داشتند.

این دسته باستان شناسان کاوش تو این منطقه را از حفاری داخل سه نقطه متفاوت از ماه اکتبر آغاز کردند. در کمتر نم از ۶ ماه، عظم های ۶۰ مومیایی عظیم و منقرض شده کشف شد.

قرار است ساخت این فرودگاه تا آخر کاوش های باستان شناسی در این منطقه یعنی تا سال ۲۰۲۲ امتداد داشته باشد.

این حفاری ها در منبع درون کناره های دریاچه باستانی که اکنون دیگر اثری از آن دیده نمی شود انجام شده است. به نظر می رسد این دریاچه عین مرحمت بخاطر تامین غذا و آب آشامیدنی ماموت هایی که معمولا تو هر روز ۱۵۰ کیلو طعام می خوردند بوده است.

این استخوان ها حدود ۱۰ کیلومتر با دام های ۱۵ هزاره ساله ای که سال گذشته کشف شده بودند، بور داشتند.

سال گذشته این تله های باستانی در جریان تاسیس یک گورستان ضایعات کشف شدند. بقایای دست کم ۱۴ ماموت در این تله ها استراحت داشت.

باستان شناسان معتقدند این دام ها می توانند انگاره های پیشین درباره نحوه شکارگاه ماموت ها را تغییر بدهند.

 تو جریان اکتشاف سال گذشته، یکی از جمجمه های ماموت داخل حالی کشف شد که اثر ضربه شی تیزی همچون نیزه کنار روی آن دیده می شد. یک باستان شناس درباره کشف این تله ها پیش روی کرد: «پیشتر فرض می شد مردم های اولیه صبر می کردند تا ماموت های به دام محذوف بمیرند، اما کشف این تله ها شواهدی از حمله مستقیم این شکارچیان به ماموت ها را نشان می دهد.»

انتهای پیام