چرا ورزش گروهی مقدور است بهتر از تمرینات انفرادی باشد؟

بازی گروهی بیش رایج است؛ به گونه ای که حدود ۴۰ درصد از ورزش کارانی که به نعوظ منظم ورزش می کنند، درون کلاس های تناسب جسم گروهی شرکت می کنند. پیش از دنیاگیری ویروس کرونا، کالج پزشکی ورزشی آمریکا پیش دماغ کرده وجود تناسب پیکر گروهی یکی از سه گانه طریق غالب در صنعت تناسب کالبد در سال ۲۰۲۰ خواهد بود و دلیل اقناع کننده ای غصه دارد.

بازی مزایای آشکاری بخاطر صلح و صفا و بهزیستی و اثرهای جانبی مثبتی دارد. بخاطر مثال، باعث می شود بوسیله کاهش ضیق خون و بهبود کنترل قند خون و رویا بهتر خاطر کنید. بازی گروهی نیز اثرهای مفیدی دارد. این یادداشت را دو جثه از استادان دانشگاه آیووا تدارک و درون وب سایت The Conversation منتشر کرده اند که تو آن، دلایل مبتنی پیاده شدن پژوهش در باره ی این موضوع آمده است که چرا ورزش گروهی ایده ی مناسبی است.الگوبرداری از اقدام سایرین

افراد دیگر روی محل ها و پاسخ های عاطفی شما دربرابر بازی معلول می گذارند؛ یعنی می توانند روی احساستان درزمینه ی بازی تأثیرگذار باشند. این امر بخاطر گلچین این امر بسیار مهم است که آیا ورزش می کنید خواه نه. اگر افرادی را بشناسید که به طور منظم ورزش می کنند، ورزش را عملی مثبت تر، مد تر، مطلوب تر و شدنی درک خواهید کرد.

پژوهشگران مرزوبوم ی ورزش و روان شناسی می دانند که افراد از چندین وضع متنوع تحت تأثیر اطرافیان خود قرار می گیرند. شناختن افراد دیگری که وزنه برداری یا تو کلاس اسپینینگ (دوچرخه ثابت) شرکت می کنند، روی نگرش های صریح و ضمنی شما (افکار و احساسات) درباره ی بازی پی می گذارد. این جریان هنجارهای اجتماعی را نیز شکل می دهد؛ یعنی ادراک شما درباره ی اینکه افراد دیگر بازی می کنند یا خیر و اینکه تفکر می کنید که باید ورزش کنید.تفریح با دوستان انگیزه بخش است

تا اینکه اگر از قبل فکر کنید ورزش کاری است که می خواهید آن را عمل دهید و نیت دارید انجامش دهید، سبب های مختلفی حیات دارد که گلچین می نرم آیا در آغاز و تداوم فعالیت ورزشی چیره می شوید خواه خیر. ورزش با سایرین می تواند این جهت ها را تقویت کند.

بیشترین چونی یا سنخ انگیزه انگیزه ی ذاتی خواه درونی است. شما مفید را انجام می دهید؛ از طرف خودِ رفتار لذت بخش یا رضایت پاره است. اگر از خود بازی لذت می برید و خیر فقط احساسات مثبتی که پس از تمرین به دست می آورید، این احتمال بیشتر است که بوسیله آن پایبند بمانید. ورزش با سایرین می تواند این لذت را تأمین کند؛ حتی اگر خودِ فعالیت دشوار باشد خواه موضوعی نباشد که به آن دلبستگی داشته باشید. ورزش گروهی می تواند فعالیتتان را به فعالیت اجتماعی سرگرم کننده ای تحول نرم و می تواند موجب شود ورزش را ادامه دهید.

بازی با دیگران می تواند برخی از نیازهای روانی اولیه را همچنین برآورده یواش. هر جنس ورزشی می تواند موجب شود بی مانند احساس بطی ء بر انتخاب های خود مسلط است؛ ولی ایمنی اجتماعی دسته می تواند احساس خودمختاری را محکمی نرم. به همین ترتیب، بازی گروهی می تواند احساس احاطه داشتن را تکثیر دهد که بوسیله دلیل رشد اقتدار ها مثلا درزمینه ی دوچرخه موتور خواه استپ ایروبیک است. علاوه بر این، ورزش گروهی ارتباطتان با سایرین را افزایش می دهد. مردم به نعوظ طبیعی انتخاب می کنند رفتارهای رضایت مدخل را درون طولانی مدت ادامه دهند و این موضوع سلامت فصیح را ارتقا می دهد.

درمقابل، اگر جهت ی شما خارجی باشد، بازی کمتر محرک است. برای مثال، چنانچه بی مانند دیگری بوسیله شما بگوید بازی کنید خواه عمدتا به دلیل کاهش پیمانه ورزش می کنید. درون این مورد، احتمال پایبند بودن به رژیم تناسب جثه و پاداش دهندگی آن کم می شود. ازاین رو، چنانچه عوامل بیرونی از بین بروند (شاید وزن ناچیز کنید خواه دیگر وزنتان برایتان اساسی نباشد)، سبب برای ورزش نیز احتمالا ناپدید می شود.دوستان کمک می کنند ورزش بوسیله عادت تبدیل شود

ورزش با دیگران موجب می شود بی مو فرایند آسان تر و معمولی برنده شود. دوستان می توانند تیر و اجر شما بخاطر بازی باشند.اول، به دیگران نگاه می کنید تا نحوه ی انجام کارها را یاد بگیرید و این مقصود انسانی است که از رفتار دیگران الگوبرداری می نرم. اینکه می بینید دیگران تلاش اضافی می کنند، می تواند موجب ابداع تکیه بوسیله نفس درباره ی اقتدار تان درزمینه ی ورزش شود. روان شناسان این باور به خود را خودکارآمدی می نامند. سپس، ممکن است بخواهید براساس اقدام دیگران، رفتار خود را برنامه ریزی کنید. این مسئله برای شروع طریق ورزشی جدید متجاوز مهم است؛ زیرا اینکه چقدر به اقتدار تان برای شرکت در کلاس یوگا خواه تجربه دستگاهی متاخر داخل باشگاه اعتماد دارید، پیش بینی کننده ی آن است که برای آن تلاش خواهید کرد یا نه.دوم، دوستانتان می توانند برخی از موانع بازی را رفع کنند. برای مثال، دوستی که در بازی همراهتان است، می تواند در ورزش شما را وسوسه و کلاس های ورزشی را بوسیله شما یادآوری کند. در این زمینه، جریان ی رقابت نیز حیات دارد. رقابت دوستانه ای که گروه ارائه می کند، بوسیله افزودن تلاشتان می تواند دستیار درنگ.

طریق ها رفتارهای خودکاری هستند بخاطر اینکه خود را به انجام آن ها مجبور کنید؛ پس لازم زدودن انرژی یدکی صرف کردن کنید. آن ها رفتار پیش فرض و ترجیحی تان هستند و آن ها را به طور مداوم و عاری استفاده از تمام منظور ی خود ایفا می دهید. در اینجا، دوستانتان داخل دسته ورزشی می توانند مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش باشند. عادت ها برای اینکه موجب رفتاری شوند، به نشانه ای حاجت دارند و دوستی این کار را انجام می دهد که درون روزهای عادی مرتبا بوسیله شما پیام می دهد مثلا شما را درون استخر خواهد دید. همچنین، حفظ کردن قانون ها بوسیله پاداش نیاز دارد و انگیزه ذاتی که از ورزش با دیگران می آید، می تواند پاداشی باشد که ورزش را به عنوان بخشی از روال روزانه ی شما حفظ یواش.پایبندی بیشتر به ورزشمقاله های مرتبط:چرا مغز انسان به ورزش نیاز دارداثر ورزش های گوناگون در استحکام حافظه و سلامت مغزآیا نداشتن وقت عذر خوبی برای بازی نکردن است؟

بوسیله دید می رسد بازی گروهی فوایدی داشته باشد که ورزش محدودیت مقدور است از آن ها بهره مند نباشد. شریک شدن در ورزش گروهی مقدور است بوسیله امتحان ی ورزشی دنج برنده و انعطاف پذیرتر همچنین منجر شود. استیناف های گذشته نشان داده است افرادی که تو کلاس ورزشی گیرایی حس ارتباط بیشتری می کنند، در جلسات بیشتری شرکت می کنند، به موقع می رسند و این احتمال کمینه است که کلاس ها را زین کنند. همچنین، دربرابر اختلالات انعطاف پذیری بیشتری دارند و این احتمال بیشتر است که مزایای مسئله بیشتری از ورزش برخوردار شوند.

ازآنجاکه زین دستور کار های ورزشی معمول است و آشفتگی هایی که پیش می آید، به آسانی افراد را از طریق ورزشی خود می تواند دور کند، همکاری داخل کلاس های ورزش گروهی مقدور است گونه مناسبی برای قدرت بر این مشکلات باشد. هنگامی که می خواهید با گروه ورزشی همراه شوید، میزان شباهت آن ها مثلا سن و علایق را در نظر بگیرید. این گمان بیشتر است که با افراد شبیه خودتان گروه منسجم تری تشکیل دهید و این دسته های به بی آرامی پیوسته به غصه نزدیک شوند و بازی را ادامه دهند.ورزش و رعایت فاصله ی فیزیکی

ورزش با دیگران می تواند تمام عناصر موردنیاز برای سبک زندگی قاهر و لذت بسرنوشت شوم دچار کردن و کوشا را فراهم کند؛ خصوصا اگر احساس می کنید به علت دنیاگیری و اثرهای آن از دیگران جدا شده اید، حالا زمان مناسبی است تا ورزش گروهی از گونه دور را امتحان کنید. اگر هوا مفت باشد، شاید بتوانید کلاس های یوگایی را محسوس کنید که در فضای بیرون و با پاسداری فضای کافی میان شرکت کنندگان برگزار می شود یا باشگاه دو که در آن اعضا با ماسک بازی می کنند.

کلاس های مجازی ممکن است بوسیله نشانی جایگزینی برای کلاس های ورزش گروهی حضوری عمل کند؛ البته برای روبرو کردن و دسترسی به آن ها ممکن است به جهت ی بیشتری نیاز باشد خواه اینکه مایه هایی لازم باشد که داخل مسکن ندارید. بااین همه، کلاس های از متد دور مزایای بالقوه ی دیگری دارند؛ ازجمله انعطاف پذیری تو برنامه، تنوع تو فعالیت ها و انواع ورزش ها و ارتباط با افرادی که ازنظر فیزیکی با شما فاصله دارند.بیشتر بخوانید:چربی قهوه ای با پیامدهای سلامتی بهتر وفاق داردچرا انسان در فضای رمزی خشمگین هستندواکنش افراد دارای صفات تیره شخصیت دربرابر دنیاگیری متفاوت استهمه گیری ویروس کرونا در ایران از نگاه آمار و ارقام [به روزرسانی: ۱۶ دی ۹۹]وزیر بهداشت: اولین مبتلا به ویروس کرونای انگلیسی در ایران وقوف شد