«ستاره مطلع» ابتدایی رتبه را تو میان همدستی های گروه رایانه در متمایز بهره وری تصرف کرد

همایش رتبه بندی قرن شرکت شایسته ایران (IMI-100) یکشنبه ۲۶ بهمن تو مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد. در این مراسم، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، مدیر مرکز  رتبه بندی شرکت های برتر، معاونین وزارت صمت و پرسنل از مسئولان کشوری و مدیران بنگاه های اقتصادی سرزمین پیشگاه داشتند.

به گزارش زومیت، تو این همایش اسامی باهم اتحاد کردن های شایسته ایران اطلاع دادن و از مدیران تعدادی از این شرکت ها تقدیر شد. در این رزمینه، شرکت ستاره اول درون بین ۵۰۰ انبازی افضل ایران چیره شد رتبه ی نخست را از نظر یکروز وری کچل عوامل در بین شرکت های قسمت قسمت کردن رایانه و فعالیت های موقوف کسب نرم که از محمد جواد صدوقی، مدیرعامل این شرکت، قسمت شد.

گفتنی است شاخص بهره وری کچل عوامل نمایانگر نسبت ارزش افزوده راه اندازی به منابع و داده های موسسه (هزینه ی نیروی انسانی و هزینه ی سرمایه) است. «ستاره نخست» چندی پیش نیز تو نشست عمومی سال ۱۳۹۹ رشد ۷۷درصدی درآمد عملیاتی را درمقایسه با سال مالی گذشته ثبت کرد.بیشتر بخوانید:مهدی امیری مدیرعامل کافه راسته می شودزیرساخت اینترنت اشیاء در ۵۰ هزار عمه تهران بوسیله رخساره پایلوت ارتکاب می شودوزیر ارتباطات از محصولات و فناوری های متاخر شاتل موبایل بازدید کردرگولاتوری: افزایش تعرفه های شرکت مخابرات در دست معاینه استوزیر ارتباطات: مخابرات بوسیله خاطر ادا نکردن مصوبه بیت استریم جریمه می شود