معرفی کردن تاریخ «بازگشت به خود؛ خودشناسی ازطریق اینیاگرام»

بی خبری و ساده انگاری جز در ماخذ ی خودآگاهی، چیزی شبیه بزمین نشستن بوسیله لهو است؛ اما خودآگاهی بسیار ارزشمند و مفید است. موضوع هایی که درباره ی خودتان نمی دانید، به شما و روابطی می تواند آسیب بزند که در آن حضور دارید. شاید بخاطر اینکه بدانید چه کسی هستید و چه ویژگی هایی دارید، به کمک نیاز داشته باشید. اینیاگرام جهیز شخصیت شناسی نسبتا قدیمی است که با دقتی نادیده و عقیده نکردنی، علامت می دهد شخصیت انسانی چگونه کدگذاری شده و حکم می کند؛ چه از لحاظ منفی و چه از لحاظ مثبت.

یان مورگان و سوزان استبایل داخل کتاب «بازگشت بوسیله خود؛ خودشناسی ازطریق اینیاگرام»، نگاهی نو و نظریه و جامع به این سیستم شخصیت شناسی انداخته اند. این کتاب مطالب مختلفی درباره ی گوناگون تیپ شخصیتی در اینیاگرام به شما آموزش می دهد. با خواندن این کتاب، خیر عزب مطالب زیادی درباره ی خویشتن و تیپ شخصیتی تان یاد خواهید گرفت؛ بلکه پس از آن می توانید دنیا را از دید سایر افراد همچنین ببینید و بدانید آن ها چگونه تفکر و احساس و عمل می کنند.

معرفی کردن کتاب «بازگشت بوسیله خود؛ خودشناسی ازطریق اینیاگرام»

اینیاگرام نمونه شخصیت شناسی بسیار قدیمی و باستانی است که تو طول زمان رشد کرده و متحول شده است. براساس آموزه های اینیاگرام، ۹ سبک شخصیتی مختلف داخل دنیا وجود دارد. سبک شخصیتی نیز یکی از همان چیزهایی است که بوسیله طورطبیعی در عهد کودکی بخاطر تحمل کردن شرایط و احساس حمایت داشتن به سمت آن متمایل می­ شویم و آن را می پذیریم. هر «سنخ» خواه «عدد» روشی متمایز برای دیدن گیتی و انگیزه ی اساسی دارد که به شدت ذیل تأثیر چگونگی خاطر و عاطفه و رفتار این «نوع» قرار می ­گیرد. هیچگاه یک از تیپ های شخصیتی اینیاگرام پیاده شدن تیپ های دیگر برتری ندارد و هرکدام از تیپ های شخصیتی، ضعف ها و قوت های خاص خود را دارند که با شناخت آن ها می توانیم وفاق ای بهتر با خویشتن و با دیگران قائم کنیم. 

گرجیف ردپای اینیاگرام را در ایران و عرفان ایرانی یافت؛ به طوری که می گوید مولانا یکی از بزرگان این بینش بوده است. اینیاگرام جزو اسراری بود که سینه به سینه نقل می شد و گرجیف پس از سفری پرماجرا به کشورهای یونان، مصر، ترکیه، ایران، افغانستان، هند و نواحی تبت، سرانجام این علم قدیمی را بوسیله شکلی دسته بندی شده درون اختیار علاقه مندان به خودشناسی قرار عدالت. روان شناسان به اینیاگرام توجهی ویژه مدال دادند و با وصف انفراد های شخصیتی هر تیپ براساس مرتبه بندی های روان شناسی، برای هر تیپ شخصیتی ویژگی های روان شناختی منحصربه فردی معرفی کردند.

یان مورگان بدوی کود کتاب آشنایی با اینیاگرام را از یکی از راهبان مسیحی شهود کرد و خواند. راهب بوسیله او گفته بود این کتاب پر از معرفت بخاطر افرادی است که می خواهند از مسیر کنونی سندیت خارج و بوسیله کسی تحول شوند که برای آن ساخته شده اند. همین حرف مورگان را به فکر واداشت تا درباره ی سیستم اینیاگرام تحقیق کند.

تنها ۹ نوع شخصیت اصلی درون سیاره ای با زیاد از هفت میلیارد نفر وجود دارد؟ نظیر فام ها ، بخاطر گوناگون شخصیت ها نیز طیف های مختلفی بود دارد. به عبارت دیگر، انواع بی ­شماری از هر «شماره» وجود دارد. برخی از آن ها ممکن است به همان شیوه­ ی شما ارائه شوند و بسیاری از آن ها تو روشن مثل شما نباشند؛ بااین حال، همه ی شما هنوز هم انواع مختلفی از همان تیپ و نوع واقعی هستید.

اینیاگرام ابزاری قدرتمند برای تغییرات شخصی و پرسنل است و به ۹ استراتژی برای ارتباط با خود و سایرین و جهان اشاره می کند . هر الگوی اینیاگرام الگوی متفاوتی از پندار و عاطفه و عمل دارد که ناشی از موجب ای خفیه یا دنیا بینی عمیق است. اینیاگرام با زبانی جهانی به درکی منجر می شود که از جنسیت و ملیت و نزاکت نیز فراتر می رود. اگرچه همگی ی ما انحصار به فرد هستیم، تجربیات مشترکی داریم. همان نعوظ که نمایندگان هر سنخ شخصیت داستان انحصاری خود را روایت می کنند، می بینیم براساس رویه هایی که مردم با مشکل ها و فرصت های عمر رو بوسیله رو می شوند، در ۹ جنس تیپ شخصیتی راحتی می گیرند.

تعیین نوع شخصیت ازطریق اینیاگرام ما را تو چهارچوب قرار نمی دهد؛ اما کمک می کند پنجره ای را ببینیم که از آن جهان اطراف را امتحان می کنیم. با این آگاهی، می توانیم از دیدگاه محدود خویشتن خارج شویم. داخل حالت ایدئال، شخصیت شناسی روشی مؤثر برای اقرار خود است؛ ولی زمانی که روی دیدگاه های خاصمان اصرار و در عادات غیرارادی گیر می کنیم، مسائلی به وجود می آیند. با کشف این الگوهای ناخودآگاه، می توانیم در جهت تکامل و تعالی شناخت قدم برداریم و از روابط سالم تری لذت ببریم و به جوهر واقعی خود هموار شویم. همچنین، اینیاگرام باعث افزودن اثربخشی و رشد شخصی و شغلی ما نیز خواهد شد.

اساسا ماهیت انسان بوسیله ۹ تیپ شاخه می شود و این قسمت قسمت کردن ها تو میان کامل نژادها توزیع شده اند. اگر سازمانی با ترکیبی از تمامی اقوام از تمامی تیپ ها تشکیل شود، به همان وزن اعتدال بهتری دارد و بهتر از اداره های تشکیل شده از ترکیبی ناموزون می تواند عمل بطی ء. هرچند سازمان دهی افراد با تیپ های مختلف دشوار خواهد بود، اگر سازمانی تنها از یک جنس تیپ شخصیتی یا تیپ های مشابه تشکیل شده باشد، با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد شد.

کمال مطلوب از یادگیری و دانستن «عده» خواه «نوع» اینیاگرام، اصطلاحاتی که داخل این تاریخ بوسیله جای یکدیگر به فقره می­ روند، حذف یا جایگزینی شخصیت شما با شخصیت جدید محو. این امر نه تنها امکان پذیر نیست؛ بلکه می تواند ایده ای ناپسند باشد. شما به یک شخصیت نیاز دارید؛ وگرنه به مهمانی طلبیدن نخواهید شد. هدف اینیاگرام توسعه ی خودشناسی و یادگیری نحوه ی تشخیص و اطلاع بخش­ هایی از شخصیت های ماست که محدودمان می کنند. بنابراین، می­ توانیم دوباره به صادق­ ترین و بهترین شخصیت خودمان بپیوندیم که طبق گفته ی توماس مرتون، «سرتیز خالصی است که با نوری نامرئی از بهشت می درخشد».

نکته ی مهم دریافتن خود و رشدی فراتر از ابعاد متناقض شخصیتمان و گشایش روابط و افزایش شفقت به دیگران است. لباس زیر با ۹ نقطه­ ای هندسی است که مدال دهنده ی ۹ نوع مختلف، اما بوسیله هم پیوسته ی شخصیتی است. هر نقطه روی هوا دایره که با یک عدد فاش شده، با یک فلش داخل داخل اداره بوسیله دو خال ی دیگر همواره است که تعامل پویای آن ها با یکدیگر را نشان می دهد.

کمی از کتاب «بازگشت به خود؛ خودشناسی ازطریق اینیاگرام»

شکل رفعت عکسی موقت از نمودار اینیاگرام است. درادامه، اسامی و توضیحات سریع هر عده ی اینیاگرام را ذکر می کنیم. می دانیم هیچ کدام از انواع شخصیت بهتر خواه بدتر از دیگری نیست و هرکدام قوت ها و شکست ها خویشتن را دارند و براساس جنسیت نیستند.نوع اول: کمال گرا: رعایت کننده ی اصول اخلاقی و برخی و تامین. این شخصیت ها با شوق به زندگی بوسیله اسلوب بی عیب و گشایش جهان و جلوگیری از خطا و اشتباه انگیزه می­ گیرند.سنخ دوم: دستیار کننده: گرم و مراقبت کننده و بخشنده. این شخصیت ها ازطریق نیاز به دوست داشته شدن و تک نیاز بودن و اجتناب از اقرار به نیازهای خودشان جهت می­ گیرند.نوع سوم: ستاره: متمایل به موفقیت و نگران وجهه و ساخته شده برای بهره وری. این شخصیت ها ازطریق نیاز بوسیله موفق وجود داشتن خواه موفق به رویت رسیدن و جلوگیری از انقراض سبب می گیرند.نوع چهارم: فردگرا و رمانتیک: خلاق و احساساتی و دمدمی. این شخصیت ها ازطریق احتیاج بوسیله درک شدن و تجربه ی احساسات بیش از وزن و اجتناب از عادی وجود داشتن علت می گیرند.نوع پنجم: دقیق: تحلیلی و جدا و انزواطلب. این شخصیت ها ازطریق نیاز بوسیله کسب دانش و صرفه جویی داخل انرژی و جلوگیری از تکیه گاه پهلو دیگران انگیزه می گیرند.نوع ششم: وفادار: متعهد و مردمان انجام و شوخ طبع. این شخصیت ها بوسیله بدترین حالت سناریو فکر می­ کنند و ازطریق ترس و احتیاج بوسیله امان جهت می­ گیرند.نوع هفتم: خوش گذران: سرگرم کننده و خودجوش و ماجراجو. این شخصیت ها ازطریق حاجت به خوشحالی و پروگرام ­ریزی تجارب بگرمی و اجتناب از رنج انگیزه می گیرند.نوع هشتم: مبارزه طلب: رخصت دهنده و پرشور و مخالف. این شخصیت ها ازطریق نیاز بوسیله قوی بودن و اجتناب از احساس ضعف خواه آسیب پذیری جهت می­ گیرند.جنس نهم: صلح طلب: مانوس داشتنی و خون سرد و خوش­ برخورد. این شخصیت ها ازطریق حاجت بوسیله حفظ صلح و پیوستن بوسیله دیگران و جلوگیری از تغار انگیزه می گیرند.

درحال حاضر، شاید مطلع کرده ­اید بوسیله فکر کردن به این ایده که به کدام یک از این ۹ جنس شخصیتی تعلق دارید یا کدام یک از آن ها یکی از اطرافیانتان را توضیح می دهد؛ اما اینیاگرام چیزی زیاد از فهرستی ناچیز ­اهمیت از نام­ های هوشمندانه ی انواع شخصیت­ ها است.

مورگان درون کمی از تاریخ می گوید: «مشغول پرورش اینیاگرام شدم. هفته ها، تقریبا هر روز صبح به کافی شاپی واقع در انتهای بلوک می رفتم و تاریخ هایی را معاینه می کردم که شخصی به غلام توصیه کرده حیات و نکات بنیادی را در دفترم یادداشت می کردم. شب ها، گزارشی از تمام آنچه از اینیاگرام یاد گرفته بودم، بوسیله همسرم ارائه می کردم. او مجذوب این موضوع شد و نخست به قرائت کردن درباره آن کرد. در آن فصل از زندگی مشترکمان، بعضی از غنی ترین و مجرد دارترین مکالمات طولانی دوران ازدواجمان را داشتیم.

آیا واقعا خودمان را می شناسیم؟ گذشته ی ما چقدر با زمان حال برخورد دارد؟ آیا ازطریق چشم های خودمان گیتی را می بینیم یا ازطریق چشم های زمان کودکی مان؟ صدمه های پنهان و باورهای اشتباهی که به عنوان کودک انتخاب می کردیم و همچنان به طور مخفیانه و درون سایه عمر ما را کنترل می کنند، چه چیزهایی هستند؟ دقیقا چگونه درگیرشدن با سؤالاتی مشابه این ها به ما معاون می کند تا خدا را بهتر بشناسیم؟»

در تاریخچه بازگشت به خود، نه تنها درباره ی هر عده بوسیله مالاریا ی خود یاد می­ گیریم؛ بلکه درباره ی چگونگی ارتباط این شماره­ ها با یکدیگر هم می آموزیم. چنانچه اصطلاحات یا ظاهر با خطوط و فلش­ های آن گیج کننده بوسیله دید می آیند، دلسرد نشوید. با خواندن این تاریخچه و در مدت کوتاهی برایتان درک پذیر خواهد بود.مقاله های مرتبط:معرفی تاریخچه انعطاف پذیری؛ پرورش استقامت، آرامش و شادیمعرفی تاریخچه «هنر و بینش خودشناسی؛ شخصیت خود را کشف کنید»

یکی از موضوع هایی که درباره ی اینیاگرام حیات دارد، این است که ماهیت سیال شخصیت که بوسیله طور مداوم با تغییر شرایط سازگار می شود، بوسیله رسمیت می ­شناسد و آن را مدنظر راحتی می دهد. زمانی وجود دارد که در فضای سالم یا متوسط هستید یا زمانی که شرایط کاملا نامعقول است. نکته این است که بسته بوسیله اینکه در کجا هستید و چه اتفاقی در حال حادثه است، اینیاگرام در طیفی از تندرست به متوسط و ناسالم قدیم داخل حال لول به جانب بالا و پایین است.

درون ابتدای هر فصل، به نعوظ خلاصه توضیح داده شده است که هر عدد معمولا زمانی که درون فضای سالم و متوسط و مریض داخل نوع شخصیتی ­اش استراحت دارد، چگونه فکر کردن و احساس و عمل می­ کند.

مورگان می گوید:بسیاری از پنج هایی می شناسم، می گویند با والدینی مداخله گر یا احاطه گر مبصر شده اند؛ درحالی که دیگران کودکی گیرایی را این گونه توصیف می کنند که کمبود رفاقت یا تعامل عمیق معنادار با سرپرستانشان داشته اند. این کودکان پنجی حساس و آرام هستند و به قلمرو اندیشه های خودشان حمایت می برند که تو آن می توانند از خودشان درون طبق والدین برتری گرشان را دفاع کنند یا از آن ها ناپدید شوند و خارج از دید دیگران روی احساساتشان نیز کار کنند.

پنج ها درون کودکی، با کنجکاو و تخیلی و تنها بودن راحت هستند. بسیاری از آن ها نابغه های رایانه ای و تاریخچه خوان های سیری ناپذیر هستند که از جمع آوری چیزها لذت می برند. شناخت پنج من، دن، با شش خواهر و برادر سرکش، در خانه ای کوچک در منطقه ای روستایی داخل تگزاس رشد کرده است. بخاطر هزیمت از کبود شدگی و شتم، نیمی از کابین ابزار پدرش را به پناهگاه تبدیل کرده بود.

اگر به نمودار اینیاگرام نگاه کنید، خواهید دیدن هر عده بستگی ای پویا با چهار عدد دیگر دارد. هر عدد با دو عدد در دو طرفش و دو عدد تو آن سوی فلش مرتبط است. این چهار شماره ی دیگر را می ­توان به عنوان منبع مشاهده کرد که به صفات خواه «عصاره» یا «طعم» آن ها دسترسی پیدا می کنید. درحالی که انگیزه و عدد شما هرگز تغییر نمی ­کند، رفتارتان می تواند تحت تأثیر این اعداد دیگر استراحت بگیرد. تا آنجا که حتی می­ توانید گه گاه شبیه یکی از آن ها شوید. همان نعوظ که تو هر خلع خواهید دید، می­ توانید یاد بگیرید عمدا تو اطراف اداره حرکت کنید و درون عارض نیاز، از این فرمان بخاطر پشتیبانی اضافی یکروز ببرید.

براساس آموزش های اینیاگرام، یکی از چیزهایی که به طورطبیعی تو دوران طفولیت برای بردباری کردن شرایط و عاطفه امنیت داشتن به سمت آن می رویم و آن را می پذیریم. هر «نوع» خواه «عدد» روشی شاخص برای دید گیتی و علت ای حقیقی دارد که به شدت پایین تر تأثیر چگونگی تفکر و عاطفه و رفتار این «نوع» قرار می گیرد.

درباره ی نویسندگان و ناشر کتاب

یان مورگان و همسرش در این کتاب آموزه های خویشتن را از اینیاگرام بازگو می کنند و آنچه از اینیاگرام آموخته اند و داخل سخنرانی هایشان بیان کرده اند، با شما شریک شدن می شوند. چنانچه بااطلاع قطعی این تاریخچه درون دست خط لول معنوی تان از شما ایمنی می کند، ممتاز است؛ وگرنه آن را دور نیندازید و داخل عوض، تو کتابخانه تان قرار دهید. ممکن است روزی بوسیله کارتان بیاید. زندگی دستور کار ای چالش برانگیز به ما می دهد. ما به تمام کمک هایی که می توانیم بوسیله دست آوریم، حاجت داریم. در ایران، انتشارات نوین تاریخچه «بازگشت به خود؛ خودشناسی ازطریق اینیاگرام» را با نشانی کامل انگلیسی «The Road Back to You: An Enneagram Journey to Self-Discovery» و ترجمه ی ناهید ملکی روانه ی میدان نشر کرده است.بیشتر بخوانید:معرفی کتاب انعطاف پذیری؛ پرورش استقامت، آرامش و شادیمعرفی کتاب «هنر و علم خودشناسی؛ شخصیت خویشتن را کشف کنید»معرفی کتاب «مدیران ارشد به دنیا نمی آیند؛ ساخته می شوند»شناساندن کتاب «ذهن نامحدود؛ یادگیری، رهبری و زندگی بدون مانع»معرفی کتاب «همگی چیز بودن؛ راهنمای آنان که هنوز نمی دانند می خواهند چه کاره شوند»