برگزیده پاداش ادبی «واو» معرفی کردن شد

به گزارش ایسنا بر اساس اطلاع رسیده، جایزه ادبی «واو» شعر «تراتوم» نوشته خواب دستعیبرا به عنوان بهترین رمان متفاوت خویشتن در سال ١٣٩٧  معرفی کردن کرد. ساخت ورزش باریک بین راوی و زاویه دید در علت نشان اعطا کردن گم گشتگی ها و آشفتگی های درونی آدم در زمان و جا های سیال، آفرینش تصویر گویای برزخ میان گوهر و واقعیت، ابداع تجربه بی مرگی بدون لذت بازی کردن از جاودانگی و پردازش درست شخصیت هایی نمادین و سرگشته در برابر بی نهایت امکان از واقعیت، دلایل انتخاب این رمان عنوان شده است.

همچنین نشر افق برای چاپ این شعر به عنوان نیکوترین ناشر رمان متفاوت سال ١٣٩٧  منتخب شد.

فائزه سیدشاکری، سخن سنج جایزه «واو» با اعلام این خبر، ادبیات «وضعیت تهی»  تالیف امیررضا مافی را برای ایجاد شخصیتی چندبعدی در فضایی وهم آلود و غیرقابل متکی و تصویر موضع هایی در تیمار تنیده با روایت و زاویه دید که داخل پی آن نسب و رویا قابل تشخیص نیست به نشانی رمان مرجح سرنوشت معرفی کرد.

وحید پاک طینت، فائزه سیدشاکری و صبا جاوید داوران وعده بازپسین این جایزه بودند.

این دو اثر از میان پنج نامزد بازپسین «واو» نخبه شدند. دیگر آثار داوطلب این جایزه، «سیاوش اسم بهتری وجود» نوشته لیلا صبوحی، «خون خورده» تالیف مهدی یزدانی خرم و «ط» نوشته زاهد بارخدا بودند.

 دیگر ادبیات رویا دستغیب یعنی «مجمع الجزایر اوریون» رمان شایسته تقدیر سال ١٣٩٤ دستمزد «واو» بوده است.

سیدشاکری در انتها متذکر شد فراخوان جایزه برای ارسال آثار سال ١٣٩٨ اوایل هفته آینده منتشر خواهد شد.

انتهای پیام