نمایشگاهی از تصاویر نسخه نفیس خمسه نظامی

به گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی فرهنگستان هنر، نسخه زیاده چرب یا شیرین و ارزشمند خمسه نظامی نامدار به «خمسه سلطان طهماسبی» که با مساعدت شهرداری تهران منتشر شده است، با تعویق در زمان برگزاری، به عارض زنده تو تارنمایی که عنوان آن متعاقباً اخبار خواهد شد، رونمایی می شود. ولی نمایشگاه تصاویر برگزیده این نسخه از عصر یکشنبه، ۲۵ خرداد تو راه اندازی فرهنگی هنری صبا با بزرگداشت نکات بهداشتی دایر می شود.

در این نمایشگاه ۴۰ تصویر برگزیده بوسیله کتابت شاه محمود نیشابوری، استاد نستعلیق و نگارگری و استادانی بی بدیل چون سلطان محمد، آقا میرک اصفهانی، میرزا علی، میرسید علی، مظفرعلی و محمد زمان بوسیله نمایش در می آید.

فرهنگستان هنر این مراسم را بوسیله برهان حفظ و تعظیم بور گذاری اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی برای یکسره علاقه مندان بوسیله صورت زنده در عنوان تارنمایی که متعاقبا اطلاع دادن می شود، برگزار خواهد کرد.

همچنین نمایشگاه آثار نخبه از ۲۵ خرداد، ساعت ۱۷ تا ۱۹ در موسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر دایر می شود.

فرع مندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند تا چهارشنبه ۴ تیرماه همگی بسرعت به جز ایام تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۹ به موسسه فرهنگی هنری صبا به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ رجوع کنند.

انتهای پیام