یک وانت کرونا!

بوسیله گزارش ایسنا، بعد از مدت ها بی خبری از کتاب قاچاق و مبارزه با آن، از کشف مرکز چاپ دیجیتال تاریخچه غیرقانونی اطلاع رسید البته با ظرفیت یک وانت کتاب قاچاق.

سال های سال است که صرفه جویی زیرزمینی صنعت گستردن و چاپ غیرقانونی کتاب ها که با نشانی قاچاق تاریخچه دانا رمان پراکندن شده، این صنعت را تهدید می بطی ء. این روند در سال های اخیر سرعت بیشتری گرفته است. سوداگران کتاب در کنار تاریخچه هایی که بعضا مجوز نشر ندارند، تاریخچه های پرفروش ناشران دیگر را منتشر و نمایش می کنند. آن ها این تاریخ ها را داخل تیراژهای پشته طبع می کنند و درون کف خیابان ها و بساط دست سودا ها، درون رله مترو یا در تاریخچه فروشی های تهران و شهرستان ها و عمدتا با استفاده از تفنگ سانسور بوسیله فروش می رسانند.

قبل از اپیدمی کرونا و قبل خیس از آن، نزدیک انتخابات انجمن ناشران و کتاب فروشان تهران در بهمن ماه ۱۳۹۷ و چندی بعد از انتخابات هم گذاری مبارزه با پدیده قاچاق به نظر با مجاهدت دنبال می شد و مشت ناچیز تو حوزه خبررسانی چنین چیزی حس می شد؛ در هفته چندین وقوف از کشف انبارهای تاریخچه قاچاق، چاپخانه ها و صحافی های تاریخ غیرقانونی را تو سطح دهات داشتیم؛ بیشترین  حجم این تاریخ ها ۹۰ وانت بود، حتی سردسته قاچاقچیان یا همان سلطان کتاب هم دستگیر شد.  همچنین امکان بازدید از انبار تاریخ های قاچاق برای خبرنگاران این مرزوبوم فراهم شد تا گوشه ای از این مبارزات را ببینند. اما رفته رفته از حجم آن برخوردهای ضربتی با قاچاقچیان کمینه و کم شد و مبارزه با این پدیده از تب و بردباری بدوی افتاد و هر از گاهی برخوردهایی با دست فروشان کتاب می شد.

ولی در روزهای جولان قطعی کرونا تو پاییز سال ۱۳۹۹ و تعطیلی  کتاب فروشی ها، دست فروشان کتاب نه تنها کار خود را تعطیل نکرده بلکه گسترش غصه داده بودند و میدان کتاب را در خیابان انقلاب بوسیله مشت گرفته بودند. حتی به اذعان هومان حسن پور، مهتر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران، «همزمان با شیوع ویروس کرونا دوباره پدیده قاچاق تاریخ حی شد.» اما به نظر می رسید با وجود همه نگرانی ها و کمبودهای صنعت نشر، متولیان مبارزه با پدیده قاچاق کتاب دلواپسی چندانی بخاطر مبارزه با آن نداشتند. با توجه به اخباری که اتحادیه ناشران پیش تر درون زمینه مبارزه با قاچاق کتاب اعلام می کرد می توان این نعوظ برداشت کرد که این موضوع از تب و طاقت بی ریا است.

اما بعد از مدتی سکوت درباره این پدیده، به تازگی اعلام شد مرکز طبع دیجیتال کتاب به شکل غیرقانونی کشف شده البته با حجم یک وانت کتاب. آیا واقعا درون این مدت طولانی کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مولفان و ناشران هيئت قانونگذاری ناشران و تاریخچه فروشان فقط و فقط توانسته یک چاپخانه با این حجم کم را کشف کند؟ پس این بساط های طویل و شلوغ دست فروشان کتاب که هرکتابی را دارند، حتی «خاطرات اوباما»  را که زمان یدکی از اشاعه آن نمی گذرد، چه می گویند؟

آیا مبارزات قبلی یک حرکت انتخاباتی بخاطر اتحادیه ناشران بوده و با نزدیک شدن به خاتمه فعالیت این دوره اتحادیه و انتخابات آن، باز هم برخورد ضربتی با سوداگران تاریخچه را گواه خواهیم وجود یا این دغدغه هنوز در هم گذاری ناشران وجود دارد؟ این وقفه داخل مبارزه با کتاب قاچاق با وجود مشکلات جسم نشر، آیا به نحیف خیس شدن آن منجر نخواهد شد؟ و آخر دلیل وقفه بخاطر ادامه مبارزه با تاریخ قاچاق چه بوده است؟

انتهای پیام